LEI

משרד אלטשולר הינו המשרד הראשון, היחיד והבלעדי בישראל
לו חברות בארגון LEI – Law Europe International
מתן מעטפת משפטית עסקית ומסחרית בינלאומית לכלל לקוחות המשרד

LEI [LAW EUROPE INTERNATIONAL] הינו ארגון משרדי עורכי דין בינלאומי שהוקם לפני למעלה מ-25 שנה, כדי לענות על הדרישות הגוברת של לקוחות הזקוקים לתמיכה בעסקאות חוצות גבולות ובמחלוקות בתוך האיחוד האירופי. לימים הארגון התפתח והחל “לחצות גבולות” אל מחוץ לאירופה, זאת מתוך הבנה שהעולם הופך להיות “כפר גלובלי אחד קטן”. הארגון בנוי כחברה פרטית הרשומה באנגליה ומשרדה הרשום הוא בלונדון.

משרדנו הוא הנציג הישראלי והבלעדי בארגון האמור. עו”ד אלטשולר נמנע כיום על חברי הדירקטוריון של הארגון, זאת לאחר שנבחר פה אחד ע”י חברי הארגון, בשים לב לפעילותו הבינלאומית רבת השנים במסגרת הארגון.

כיום, הרשת מסוגלת להציע ללקוחות משרדי עורכי הדין החברים באירגון שירות אישי, חסכוני ומונחה שותפים הניתן על ידי למעלה מ-800 עורכי דין מוסמכים מקומיים.

מלכתחילה, LEI נותרה קבוצה חזקה ומלוכדת של משרדי עורכי דין אשר סיפקה הטבות אמיתיות לחבריה וללקוחותיהם כאשר הם נזקקו לסיוע משפטי איכותי ומהיר בשטח שיפוט זר.

בעבודה משותפת, חברי LEI צברו ניסיון רב במגזרים ותעשיות רבות, כולל יישוב סכסוכים חוצי גבולות, חוזים בינלאומיים, מיזוגים ורכישות, נדל”ן, קניין רוחני ודיני עבודה. רקע זה מציב את LEI בעמדה חזקה לייעץ ולסייע ללקוחות בתחומים אלה מנקודת מבט של ניהול סיכונים  והפחתת סיכונים, אשר הם הליבה להשגת הצלחה כמעט בכל עסקאות עסקיות חוצות גבולות ו/או בכל מאבק משפטי חוצה גבולות.

לקוחות הנהנים מהקשרים חוצי הגבולות של חברי LEI נעים מיחידים ועד לתאגידים קטנים, בינוניים וגדולים. קשרי העבודה ההדוקים הקיימים בין החברים, יחד עם עלות-תועלת של השירותים הניתנים על ידם, הם גורמים מרכזיים המייחדים את .LEI חברי הארגון / ראשי המשרדים נפגשים פיזית, לפחות אחת לשנה, כל פעם במדינה מארחת אחרת לישיבת עבודה שנתית, זאת בנוסף למפגשי “וידאו” ומפגשים של קבוצות מקצועיות בארגון שנעשים מספר פעמים בשנה.

הקרבה בין החברים מאפשרת אף יישומה של תכנית “החלפת עורכי דין” במסגרתה עורכי דין ממשרד מסויים עוברים לעבוד במשרד אחר, הנמצא במדינה אחרת לתקופה של מספר חודשים ובכך להכיר את המשרד האחר לעומק, כמו גם לצבור ניסיון בינלאומי במדינת היעד.

בסביבה העסקית הגלובלית המתפתחת כיום, חשוב לזהות ולצפות את השינוי. לכן, כדי לענות על הצרכים המתעוררים של החברים ולקוחותיהם, LEI מתאימה את עצמה, חדשות לבקרים, בהתאם לשינויים במגמות השווקים המסחריים / עסקיים בעולם ובהתאם לשינויים בתפיסה המשפטית הבינלאומית והמקומית ובתוך כך היא אף מקיימת סמינריונים מקצועיים משותפים לכל חבריה.

בסביבה העסקית הגלובלית המתפתחת כיום, חשוב לזהות ולצפות את השינוי. לכן, כדי לענות על הצרכים המתעוררים של החברים ולקוחותיהם, LEI מתאימה את עצמה, חדשות לבקרים, בהתאם לשינויים במגמות השווקים המסחריים / עסקיים בעולם ובהתאם לשינויים בתפיסה המשפטית הבינלאומית והמקומית ובתוך כך היא אף מקיימת סמינריונים מקצועיים משותפים לכל חבריה.

פריסת משרדי LEI בעולם

מעטפת משפטית בינלאומית

יצירת קשר

נשמח לעמוד לרשותכם בכל תחומי ההתמחות שלנו, במקצועיות ויחס אישי

רח' תובל 40, מגדל ספיר (קומה 20), רמת גן 5252247